Trochę faktów o świadczeniach socjalnych dla Polaków w Niemczech

Coraz więcej rodaków wybierają pracę dochodową zwrot podatku anglia w Niemczech. Dzięki temu nie tylko umieją oczekiwać na odpowiednio odpłatne stanowisko, lecz również posiadają moc do brania niemieckich świadczeń społecznych, które są większe niż w Polsce. Na smocy normalizacji unijnych dowolny emigrujący pracownik jest albowiem zawarty systemem zabezpieczenia konkretnego państwa członkowskiego UE, natomiast posiada wobec tegoż porządku jednakowe prawa oraz obowiązki jak podatniki tegoż państwa.

To wyjątkowo istotne z kierunku widzenia Polaków działających w Niemczech, a przebywających w Naszym kraju. Zasiłek ten przypada bowiem także na dzieci osób mieszkających w Niemczech, jak i w naszym rodzinnym kraju. Regulacja do niego przysługuje, kiedy jedno spośród rodzicieli przez co minimum pół roku (183 dni) pracuje w Niemczech i rachuje się z pobliskim urzędem podatkowym. Właściwie tak samo jest, jeżeli rodziciel pracuje w Niemczech, natomiast żyjąca w Polsce rodzicielka samotna wychowuje dzieci.

O wypłatę zasiłku można się ubiegać do czterech lat wstecz. Co więcej, i robotnicy przelotni – jeśli ulegają podatkowi dochodowemu oraz ich wpływ brutto w Naszym kraju nie przekracza pułapów (wynosi około 4 tys. euro dla osób indywidualnych również około 8 tys. euro dla osób tkwiących w stosunku małżeńskim), osiągają prawo do zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na naszej stronie www.